Fra 1.1.2023 er det nye krav for virksomheters kildesortering av husholdningsavfall/husholdningslignende avfall (mat og plast). Hadde din bedrift oppsett for riktig kildesorteringen på plass fra nyttår, både inne og ute?

For nye tiltak er det smart å planlegge løsninger og avsette plass til kildesortering allerede i planleggingsfasen. Snakk med ditt renovasjonsselskap om hvordan de og din virksomhet sammen vil oppfylle det nye kravet om kildesortering for virksomheter fra 1.1.2023!

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Klima- og miljødepartementet – regjeringen.no