Om oss

SH Prosjekt

Ingeniør Stian S. Holmen etablerte SH Prosjekt i 2012. I 2014 fikk han med seg Runar Sperstad som partner i selskapet. De har utviklet SH Prosjekt til et fullverdig konsulentfirma. Vi håndterer alt fra enkle garasjebygg og tilbygg på fritidsboliger til komplekse reguleringssaker, krevende dispensasjonssøknader og større utviklingsprosjekter innenfor både næring og boligbebyggelse.

Selskapet har i dag over ti ansatte.

Mål

SH Prosjekt er i kontinuerlig vekst. Vi har en definert målsetting om å være det ledende konsulentselskapet for plan og bygg i Indre Østfold og omegn.

Bærekraft

Vi ønsker å bidra til et næringsliv som sørger for verdiskaping, og som samtidig er med på å løse miljø – og klimautfordringene. Byggebransjen skal ta miljø- og bærekraftperspektiver på alvor. Vi kan bidra til bedre miljøvalg i både plansaker og i bygg og anlegg.

Kompetanse

Vi har høy kompetanse på de viktige områdene. Hos oss finner du ingeniører, BIM-teknikere, arealplanleggere, arkitekter og samfunnsvitere.