Våre tjenester

Vi bistår entreprenører, utviklere og privatpersoner i tidligfase av prosjektene.

Vi har de siste årene rettet oss mot proffmarkedet og har utvidet vår portefølje av store og mellomstore næringsprosjekter og boligprosjekter.

Ved kapasitet kan vi også ta på oss oppdrag som fradeling av tomter, mindre fortettingsprosjekter mv.

Stian S. Holmen
Daglig leder
Ta kontakt →

Vi har god plankompetanse og har et eget team som jobber med reguleringssaker. HER kan du se en oversikt over reguleringer vi har jobbet med de siste årene.

Detaljregulering
Vi utarbeider komplette forslag til private detaljreguleringsplaner. Vi følger planprosessen fra oppstart til vedtatt reguleringsplan og tar kontakten med kommune, overordnede myndigheter og eksterne fagmiljøer. En gjennomsnittlig reguleringsprosess tar mellom 1-2 år fra start til endelig vedtak, avhengig av sakens kompleksitet.

Innspill til kommuneplaner
Ved behov kan vi bistå helt fra startpunktet der arealet avsettes i kommunens arealplan. Om du har en tomt eller et område du vil utvikle kan vi  bistå med vurdering av plansituasjonen. Vi kan utforme private innspill til kommunens egen planprosess, slik at ditt område kommer med når kommuneplanen utformes.

Janne de Jong
Fagleder plan
Ta kontakt →

For boliger og mindre næringsprosjekter leverer vi de fleste prosjekteringstjenester.

Vi blir gjerne tidlig involvert i prosjektene. Det gjør at vi får avklart nødvendig prosjektering og tilpasning og få best muligheter til å sikre et optimalt byggeprosjekt.

Ved større prosjekter har vi gode samarbeidspartnere innenfor alle fagområder. Dette gjør at vi kan bidra til en komplett prosjekteringsprosess.

Stian S. Holmen
Daglig leder
Ta kontakt →

Vi utfører alle typer byggesøknader.

Vi kan også ta oss av søknader om arbeidstilsynets samtykke.

Stian S. Holmen
Daglig leder
Ta kontakt →

Vi kan tilby skisseprosjekter, 3D-illustrasjoner og ferdige byggetegninger.

Vi har moderne tegneprogrammer og kan utføre effektivt og med høy kvalitet.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud for den tegnejobben du trenger.

Runar Sperstad
Fagleder arkitektur
Ta kontakt →

Vi tilbyr prosjektledelse, prosjekteringsledelse og rollen om byggherrens representant, enten i kombinasjon med andre tjenester eller for seg selv.

Gjennom et godt samarbeid mellom byggherre, prosjekterende og utførende sikrer vi at leveransen er i tråd med byggherrens behov og ønsker.

Vi har erfaring fra alle typer prosjekter og kontraktsformer.

Stian S. Holmen
Daglig leder
Ta kontakt →