Pågående reguleringsprosesser

Har du spørsmål om et pågående reguleringsarbeid der vi er plankonsulent?
Ta kontakt med arealplanlegger Janne de Jong på janne@shprosjekt.no eller +47 40454349.

Har du behov for å regulere et område eller en utviklingstomt?
Ta kontakt med oss for en faglig vurdering av plansituasjonen og hvilke muligheter du har.

Her kan du se et utvalg av plansaker i vår portefølje: www.shprosjekt.no/reguleringsprosjekter